Viri sofinanciranja


Upravičenec: KOMERCIALNE IN POSLOVNE STORITVE, Jurij Žagar s.p., Goriška cesta 5, 5222 Kobarid
Operacija: Energetska prenova Apartmaji Pri nas

Operacija se izvaja v okviru JR Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Operacijo delno sofinancira Evropska Unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Operacija traja od 20.1.2020 do 30.9.2022. 
Skupna vrednost operacije z DDV: 146.400,00 EUR
Vrednost sofinanciranja: 80.794,56 EUR

V sklopu operacije bodo izvedene sledeče aktivnosti: 
– zamenjava oken in vrat
– zamenjava klimatskih naprav za energetsko varčnejše naprave
– zamenjava fasade in ovojev
– rekuperacija in preureditev prezračevanja: Menjava prezračevanja s ciljem večje energetske učinkovitosti na območju delovanja turističnih kapacitet. Ureditev prezračevalnih cevi in prezračevalnega sistema v prostorih, kjer se izvaja turistična dejavnost
– zamenjava električnih naprav za energetsko učinkovitejše: Zamenjava obstoječih električnih naprav za sušenje, pranje in druge turistične aktivnosti, kjer so v uporabi električne naprave, potrebne za delovanje objekta
– zamenjava razsvetljave
– priprava načrta komuniciranja
– priprava tehnične dokumentacije (nadzor)

www.eu-skladi.si